Według wstępnych szacunków, produkt krajowy brutto w cenach bieżących wyniósł na Podkarpaciu w 2015 roku 70,3 mld zł. Stanowiło to 3,9 % PKB Polski.