Opracowana przez Główny Urząd Statystyczny „Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030” nie jest zbyt optymistyczna dla Podkarpacia. Z dziesięciu największych miast tylko Rzeszów zanotuje wzrost ludności i to bardzo znaczący w skali kraju.