Podkarpacie pod względem wysokości przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS, zajmowało w 2020 roku ostatnie miejsce wśród województw. Jednak w porównaniu z 2019 rokiem, wzrosły świadczenia społeczne wypłacane zarówno przez ZUS, jak i przez KRUS.