W I kwartale 2021 roku w porównaniu z tym samym okresem ub. roku na Podkarpaciu wzrosły przeciętne emerytury i renty, wypłacane przez ZUS i KRUS. Zwiększyła się liczba emerytów pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS, natomiast zmniejszyła się liczba emerytów-rolników.