W 2020 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem o połowę zmalała liczba zwiedzających muzea w województwie podkarpackim. Mniej było także zwiedzającej muzea młodzieży szkolnej. Główną przyczyną spadku liczby zwiedzających była pandemia COVID-19.