W 2017 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, na Podkarpaciu wzrósł dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym.