Województwo podkarpackie znalazło się w czołówce województw pod względem wielkości obszaru prawnie chronionego w stosunku do powierzchni województwa.