Podkarpacie należy do województw o największych walorach przyrodniczych. Blisko 45 procent ogólnej powierzchni województwa stanowią obszary prawnie chronione. Żyją tutaj ważniejsze zwierzęta chronione w Polsce, których liczba stale rośnie.