W  2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem, w województwie podkarpackim zmalała liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do osób potrzebujących pomocy medycznej. Natomiast liczba zespołów ratowniczych pozostała taka sama.