W województwie podkarpackim w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. nieznacznie wzrosła liczba zespołów ratownictwa medycznego. Mniejsza natomiast była ogólna liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia oraz liczba osób, którym udzielono pomocy medycznej. Mniej było również pracowników kadry medycznej w zespołach.