W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu w województwie podkarpackim była niższa o około 1/3, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Zmalało zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Jedną z nielicznych sekcji, które oparły się kryzysowi związanemu z pandemią COVID-19 było budownictwo.