W województwie podkarpackim wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Jest to tendencja ogólnokrajowa. Maleje natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Jeszcze kilka lat temu osób w wieku do 17 lat było więcej niż osób starszych. Obecnie jest odwrotnie.