Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrze REGON w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 24338 spółek. To o 6,8% więcej niż na koniec roku 2015.