Na Podkarpaciu w 2018 roku wzrosła długość zarówno sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej. Zwiększyła się również liczba czynnych przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych. Nieznacznie wzrosło także zużycie wody na jednego mieszkańca.