W 2014 roku na Podkarpaciu funkcjonowało łącznie 17687 sklepów.