W 2020 roku w województwie podkarpackim zmniejszyła się zarówno produkcja sprzedana przemysłu, jak i budownictwa w porównaniu z 2019 rokiem. Spadki zanotowano w ponad połowie działów przemysłu.