Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku, liczba ludności województwa podkarpackiego wyniosła 2127,3 tys. osób. Więcej było kobiet (1085,5 tys.) niż mężczyzn (1041,8 tys.).