Na koniec 2015 roku Podkarpacie liczyło 2127,7 tys. mieszkańców. Więcej było kobiet (1085,9 tys.) niż mężczyzn (1041,8 tys.). Pod względem liczby ludności Podkarpacie zajmowało podobnie jak przed rokiem 9. miejsce wśród województw.