Nieznacznie zmniejszyła się liczba ludności Podkarpacia. Mniej było również urodzeń i zawartych małżeństw. Wzrosła natomiast liczba zgonów.