W 2019 roku według wstępnych szacunków, we wszystkich regionach (16 województw plus region warszawski stołeczny) odnotowano wzrost produktu krajowego brutto, w porównaniu z 2018 rokiem. Województwo podkarpackie zajęło pod względem wzrostu PKB 11. miejsce.