Na Podkarpaciu w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało 1087 szkół podstawowych.