Na koniec grudnia 2016 roku Podkarpacie liczyło 2127,7 tys. ludności, czyli tyle samo co na koniec 2015 roku. Zanotowano również dodatni przyrost naturalny.