Rzeszów pod względem powierzchni ogólnej zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyraźnie wyprzedza pozostałe miasta wojewódzkie. Zajmuje również 1. miejsce pod względem udziału terenów zieleni w ogólnej powierzchni miasta. Jednak w 2022 roku w porównaniu z 2021 terenów zieleni w mieście ubyło.