Przeciętne trwanie życia na Podkarpaciu w 2015 roku wynosiło dla mężczyzn 74,9 lata, a dla kobiet 82,5 lata.