W 2021 roku wzrosła liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych na Podkarpaciu, w porównaniu z 2020 rokiem. Ciągle jednak jest ona znacznie mniejsza niż w 2019 roku. Na taki stan rzeczy duży wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19.