W grudniu 2015 roku oraz w styczniu i lutym 2016 roku z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu skorzystało łącznie 183,2 tys. turystów.