Województwo podkarpackie pod względem liczby hodowanych zwierząt gospodarskich plasuje się pod koniec stawki wśród województw. W ciągu roku na Podkarpaciu zwiększyła się hodowla bydła, natomiast zmniejszyło pogłowie pozostałych zwierząt gospodarskich.