W 2017 roku najwięcej dzieci urodziło się w lipcu, a matkami rodzącymi były najczęściej kobiety w wieku 25-29 lat (7,8 tys. urodzeń).