W 2021 roku na Podkarpaciu urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek. Zmniejszyła się jednak ogólna liczba urodzeń w porównaniu z poprzednim rokiem.