W 2016 roku najwięcej dzieci urodziło się we wrześniu, a matkami rodzącymi były najczęściej kobiety w wieku 25-29 lat (7,1 tys. urodzeń).