W 2019 roku, w województwie podkarpackim urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek. Nieco ponad połowa rodzących matek miała wyższe wykształcenie. Jak można zaobserwować, z roku na rok wzrasta wiek środkowy rodzących matek. Liczba urodzeń żywych w 2019 roku była niższa niż rok wcześniej.