Na Podkarpaciu wzrosła powierzchnia obszarów prawnie chronionych. Zwiększyła się również liczba pomników przyrody.