Na Podkarpaciu w 2022 roku wzrosła liczba honorowych dawców krwi w porównaniu z 2021 rokiem. Zwiększyła się również liczba donacji krwi pełnej, a także wyprodukowanego koncentratu krwinek czerwonych. Natomiast zmalała liczba donacji osocza oraz jednostek świeżo mrożonego osocza.