W 2022 roku w województwie podkarpackim znacznie wzrosła liczba pożarów lasów w porównaniu z 2021 rokiem. Większa była również powierzchnia, którą objął żywioł. Jedną z najczęstszych przyczyn były podpalenia.