Wszystkich uczniów (łącznie z dorosłymi) szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół policealnych) w roku szkolnym 2014/2015 na Podkarpaciu było 88326.