Liczba kin stałych (bez kin sezonowych) w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem, w województwie podkarpackim nie zmieniła się. Jednak wyraźnie wzrosła liczba widzów oraz seansów filmowych.