W 2021 roku wzrosła liczba żłobków w województwie podkarpackim w porównaniu z poprzednim rokiem. Więcej było także dzieci objętych opieką w żłobkach. Pod względem liczby dzieci korzystających ze żłobków, w przeliczeniu na 1 tys. dzieci do 3 lat, Podkarpacie zajmowało miejsce w środku stawki wśród województw.