W 2022 roku w województwie podkarpackim wzrosła liczba żłobków i klubów dziecięcych w porównaniu z poprzednim rokiem. Dysponowały one także większą liczbą miejsc, zwiększyła się również liczba przebywających w nich w ciągu roku dzieci do 3 lat.