W 2023 r. w porównaniu z 2022 r. znacznie wzrosła liczba zwiedzających muzea w województwie podkarpackim. Więcej było również zorganizowanych przez podkarpackie muzea wystaw czasowych w kraju, natomiast mniej za granicą. W 2023 r. mniejsza była niż w 2022 r. liczba zwiedzających podczas Nocy Muzeów.