Jak wykazało Badanie Spójności Społecznej, przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 roku, znaczna część społeczności w regionie wschodnim Polski, charakteryzowała się dużym kapitałem towarzysko-sąsiedzkim i kapitałem rodzinnym.