Według wstępnych szacunków, w 2022 roku wzrósł produkt krajowy brutto w województwie podkarpackim, w porównaniu z 2021 rokiem. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich regionach, największy w mazowieckim regionalnym, a najmniejszy w województwie świętokrzyskim. Podkarpacie pod względem wzrostu PKB uplasowało się pod koniec stawki.