Produkt krajowy brutto w 2017 roku na Podkarpaciu według wstępnych szacunków wyniósł 7,7 mld zł (w cenach bieżących).