W I kwartale 2019 roku na Podkarpaciu wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku. Jednak ciągle należało do najniższych wynagrodzeń wśród województw.