W 2022 roku w porównaniu z 2012 rokiem znacząco wzrosła na Podkarpaciu liczba zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, jak również udzielonych przez UPRP patentów. W 2022 roku najwięcej wynalazków zgłosiły jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze i szkoły wyższe,  natomiast najwięcej patentów udzielono podmiotom gospodarczym.