W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku na Podkarpaciu wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy ponad połowę stanowili mężczyźni. Ogólna liczba poszkodowanych była nieco wyższa od tej z analogicznego okresu 2016 roku.