W 2019 roku nieznacznie zmniejszyła się liczba wypadków przy pracy w województwie podkarpackim w porównaniu z poprzednim rokiem. Podkarpacie ciągle należy do województw, w których wypadków przy pracy, w przeliczeniu na 1 tys. pracujących, jest stosunkowo niewiele.