W województwie podkarpackim wzrosły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS. W przypadku świadczeń z ZUS najwięcej wzrosła renta rodzinna, a jeżeli chodzi o świadczenia dla rolników – renta rodzinna wypadkowa.