W pierwszym półroczu 2022 roku na Podkarpaciu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosły świadczenia społeczne wypłacane przez ZUS i KRUS. Nadal jednak przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w województwie podkarpackim była najniższym świadczeniem w Polsce.