Na koniec czerwca 2021 roku, w porównaniu z tym samym okresem ub. roku, na Podkarpaciu zmniejszyła się ogólna liczba osób w wieku edukacyjnym (3-24 lata). Optymistyczne jest jednak to, że grupa edukacyjna dzieci w wieku 3-6 lat była liczniejsza niż na koniec pierwszego półrocza 2020 roku