W 2017 roku znacznie wzrosła liczba utonięć na Podkarpaciu w porównaniu z 2016 rokiem. Ofiarami utonięć były w znacznej mierze osoby młode.